Samarbeidspartnere

Psykolog Jan Atle Andersen, har jeg hatt gleden av å kjenne siden begynnelsen av 90-tallet. Jeg har fulgt alle hans kurs, og han er i dag min mentor. http://www.janatleandersen.com/