Hvem er jeg?

Tone Bentzen, født i Moss i 1960. Jeg har mer enn 10 års ledererfaring fra næringslivet, og 8 års studier ved Norsk Gestaltinstitutt AS. Jeg har jobbet i begravelsesbyrå og bank, og jeg har drevet min egen praksis som terapeut og veileder siden 2000. Etter 16 år, avvikler jeg terapipraksisen min  pr 1.9.2015. 

Jeg har drevet omfattende kursvirksomhet i næringslivet, og vil fortsette som næringslivskonsulent innen kommunikasjon,konfliktbehandling og coaching.

Mitt menneskesyn er at jeg tror at alle mennesker gjør så godt de kan, utifra gitte forutsetninger.

Jeg tror på vennlighet, og praktiserer heller carefrontation enn confrontation.

Jeg er gift med Trond, og tilsammen har vi både barn og barnebarn. Jeg har ett barn for lite, og har også egen erfaring med å være mor til barn som trenger ekstra oppfølging.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), er jeg underlagt taushetsplikt og etiske retningslinjer.

2013/2014 gjennomførte jeg videreutdanning i kognitiv terapi. Dette for å ha flere verktøy å bruke sammen med mine klienter.

Som registrert gestaltterapeut MNGF i Brønnøysundregistrene og i register for utøvere av alternariv behandling, har jeg momsfritak på mine tjenester.

Jeg har egen blogg, hvor jeg deler mine refleksjoner: www.tone-bentzen.no/blogg