Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er ikke noe vi har, det er et resultat av noe vi gjør. 

«Det henger i veggene her, sånn har det vært bestandig», – hender det jeg hører. Altså; det er ikke mye å gjøre med. Min påstand er at det er en ansvarsfraskrivelse. Det er ingenting som «henger i veggene», men det kan kanskje utviklet seg en ukultur som kan være vanskelig å bli oppmerksom på, uten hjelp utenfra.

Kommunikasjon er organisasjonens blodomløp. Det er viktig at det fungerer!

 

Utgangspunktet for dette kurset, er Kommunikasjonsreglene.

Arbeidshefte med øvelser inngår i kurset, hvis ønskelig.

Lær hvordan du kan formidle et budskap tydeligere, og ikke minst; hvordan du skal motta et budskap. Det er du selv som ansvarer for din tolkning, og det har lite for seg å skylde på andre for dine egne reaksjoner.

Innsikten du får om kommunikasjon, vil være konfliktløsende og -forebyggende.

Å jobbe for felles mål i et team, krever aksept for ulikheter. Likevel er det noen felles regler som må følges for å oppnå best mulig resultat.

Hvordan gi og få tilbakemeldinger, vil være et sentralt tema.

Feiltokninger er ofte grunnlag for konflikter og dårlig arbeidsmiljø. Lær om hvordan du kan sjekke ut dine tolkninger, slik at du unngår misforståelser.