Kommunikasjonsregler

 


1. Jeg praktiserer diskresjon
Sørg for at du er en person til å stole på, dersom du får informasjon som du forstår er ment for bare dine ører.

2. Jeg har rett til å si «nei»
Det er bedre med et helhjertet ”nei”, enn et halvhjertet ”ja”.

3. Jeg snakker for meg selv
Si ”jeg” når det er saklig grunn for det. Unngå ”man”, ”en” ”du”, ”vi”…, når du snakker om deg selv.

4. Jeg har rett til å vise følelser
Følelser som uttrykkes og aksepteres, har en tendens til å avta i styrke. Følelser som undertrykkes, kan føre til langsinthet, nag, depresjon og sykemelding

5. Jeg er her og nå
If you have one leg in the future, and one leg in the past, – you are pissing on NOW

6. Jeg sjekker ut tolkninger, og tror på svaret
Mange konflikter bunner i misforståelser og feiltolkninger

7. Jeg snakker MED, og ikke OM
Snakk gjerne pent om andre mennesker. Dersom du har noe ufordelaktig å si, fortell det til den det gjelder, eller ti still om det.

8. Jeg ansvarer for meg selv og egen læring
Ta ansvar, og du styrker deg selv. Skyld på andre, og du svekker deg selv

9. Jeg unngår formuleringen «Jeg føler at….»
Å føle ”at”… er ingen følelse, men snarere en mening, innbilning, tanke eller oppfatning.

10. Jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter
Et argument blir ikke 10 ganger bedre av å bli gjentatt 10 ganger. Aksepter at ikke alle er enig med deg.

11.  Jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere
”Jeg savner deg”, blir bedre mottatt enn ”Du er aldri tilstede”

12.  Jeg unngår bruk at uklare «ytre kilder»
”Mange”, ”noen”, ”flere”… er uklare ytre kilder. Dersom du ikke tør snakke på egne vegne, skal du tie.

13.  Jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar
Det er høflig å svare når noen snakker til deg. Hva du svarer, er opp til deg. ”Det har jeg ikke lyst til å svare på”, – er også et svar. Ta ansvar for hva du selv svarer, og ikke skyld på den som spør.

14.  Jeg har rett til å feile
Alle mennesker feiler, og det er læring i å erkjenne sin feil.

15.  Jeg har rett til å holde meg utenfor andres konflikter

Jo færre som involverer seg i konflikten, jo lettere er den å løse. Involvering blir ofte forvekslet med å vise omsorg.