Gestaltgruppe

_DSC0223

Gestaltgruppe er for deg som ønsker større innsikt, og økt oppmerksomhet på egne mønstre, så du kan oppdage flere valgmuligheter. Preges livet ditt av mange må`er, bør`er og skulle`r, (introjekter) i stedet for å kjenne etter hva du ønsker? Står du i konflikt med medmennesker, og ser ikke hvordan du bidrar, eller hvordan du kan løse dem?

Utbrenthet er en tilstand mange setter seg i, fordi de ikke setter grenser. De skiller ikke mellom egne og andres problemer, og bedriver ”problemtyveri”. Det er forskjell på å bry seg om hverandre, og å bry seg med hverandre.

På alle mine kurs, blir deltakerne presentert for kjøreregler for konstruktiv kommunikasjon. Disse er utarbeidet av psykolog Jan Atle Andersen.

Målet med kurset er varig adferdsendring = læring

Er du interessert i å delta i en gestaltgruppe? Ta kontakt, og jeg gir deg beskjed ved neste oppstart.