Konfliktbehandling

Det er forskjell på uenighet og konflikt. Uenighet i en gruppe er konstruktivt, mens konflikter er destruktivt. Konflikter handler om hvordan vi er uenige, ikke hva vi er uenige om. Konfliktbehandling skal ikke oppleves som en rettssak, hvor det føres vitner, og hvor det er viktig å huske godt. Konflikter skal løses her og nå, med alle involverte tilstede.

For å unngå å bli smittet av konflikten, vil jeg vite minst mulig detaljer på forhånd.

Ikke sjelden fører konflikter til sykemeldinger, fordi de involverte ikke skiller mellom egne og andres problemer. Sykemeldinger er kostbart for bedriften.

Jeg arbeider etter metoder utarbeidet av psykolog Jan Atle Andersen (se web: www.janatleandersen.com) Jeg kan på det varmeste anbefale hans bok ”Folkeskikk og uskikk på jobben” ISBN 82-300-0054-9

Alle de involverte i konflikten skal være tilstede på samlingen, som varer 2-3 dager. For et vellykket resultat, anbefaler jeg at kurset holdes som internatkurs, med overnatting for alle. Etter behov avtales en oppfølgingsdag frem i tid.