Velkommen til Tone Bentzens hjemmeside!

IMG_0441 IMG_1803IMG_0421037

 

 

Takk for at du kontakter min hjemmeside :-)

Kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner har jeg vært interessert i så lenge jeg kan huske. Dette var bakgrunnen for at jeg sluttet i bank etter 20 år, for å satse som terapeut og konsulent.

Min terapipraksis avsluttes høsten 2015, men jeg vil fortsette å jobbe med konfliktbehandling i firmaer og organisasjoner. Jeg er godkjent av psykolog Jan Atle Andersen, for å drive konfliktbehandling etter hans metode http://www.janatleandersen.com

Høsten 2015 tiltrer jeg en stilling hos Emerio AS i Moss, – et bemannings-  og rekrutteringsselskap www.emerio.no 

På nyåret 2016, starter jeg som megler i Konfliktrådet i Follo og Østfold http://www.konfliktraadet.no/konfliktraadet-i-ostfold-og-follo.5421168-311394.html

 

 

 

Tlf: 0047 928 98 122
E-post: to-bentz@online.no
Org. nr. 981 115 287